Chi tiết các thiết bị

THIẾT BỊ LÀM SẠCH THÀNH BỂ

Thông số

  • Định lượng: 02 đơn vị

  • Nhà chế tạo: NLB corp./USA

  • Phạm vi áp: 40,000 psi

Bài viết liên quan​

EnglishTiếng Việt