Chi tiết các thiết bị

THIẾT BỊ LÀM SẠCH SÀN

Thông số

  • Số lượng: 02 Bộ
  • Nhà sản xuất: NLB corp./Mỹ
  • Áp suất: 15,000 psi – 40,000 psi

Bài viết liên quan

EnglishTiếng Việt