Chi tiết các thiết bị

TỜI CUỐN ÁP LỰC ( Dành cho làm sạch đường ống dài)

Thông số

  • Số lượng: 16 bộ
  • Nhà sản xuất: StoneAge/ Mỹ
  • Áp suất: 24.000 psi

Bài viết liên quan​

EnglishTiếng Việt