Chi tiết các thiết bị

ĐẦU PHUN XOAY LÀM SẠCH (CHO THIẾT BỊ NHIỆT)

Thông số

  • Số lượng: 200 bộ
  • Nhà sản xuất: StoneAge / Mỹ
  • Áp suất: 22,000 psi – 40,000 psi
  • Đường kính ngoài: 9.5 – 33 mm

Bài viết liên quan​

EnglishTiếng Việt