Chi tiết các thiết bị

ĐẦU PHUN XOAY 3D LÀM SẠCH TRONG BỒN

Thông số

  • Số lượng: 04 đơn vị
  • Nhà chế tạo: StoneAge./USA
  • Áp suất: 24,000 psi

Bài viết liên quan

EnglishTiếng Việt