Chi tiết các thiết bị

ĐẦU PHUN XOAY CHO BỀ MẶT DIỆN TÍCH RỘNG

Thông số

  • Số lượng: 10 bộ
  • Nhà sản xuất: StoneAge / Mỹ
  • Dải áp xuất: 24,000 psi – 40,000 psi

Bài viết liên quan

EnglishTiếng Việt