Chi tiết các thiết bị

BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHUYÊN DỤNG

Thông số

  • Số lượng: 08 bộ
  • Nhà sản xuất: EU
  • Chịu tia nước có áp xuất: 2800bar

Bài viết liên quan

EnglishTiếng Việt