Chi tiết dịch vụ làm sạch

VỆ SINH BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ÁP SUẤT CAO (MÁY LÀM SÓNG) CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN

We offer hydrocleaning solutions ranging from 10,000 PSI to 40,000 PSI spanning multiple industries and applications.

Dụng cụ:

  • Jet Pump Replacement
  • Coke Removal
  • Refractory Removal
EnglishTiếng Việt