Tin tức

Awesome Image

Con người Thái Nam – Humans of Thai Nam

Trách nhiệm: Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm  chung. Trách nhiệm là chìa khóa để đạt được niềm  tin.

Trung thực: Trung thực với bản thân, với công ty và  khách hàng. Trung thực là chìa khóa để phát triển bản  thân và xây dựng sự tin tưởng lâu dài.

Tiến bộ: Tiến bộ là không ngừng nâng cao năng lực  chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng của bản thân. Tiến bộ  là chìa khóa để vươn lên dẫn đầu trên mọi cuộc đua.

About Author

EnglishTiếng Việt