HSE

Awesome Image

Đào tạo an toàn

Ngoài nội quy và quy định chung của công ty thì an toàn vệ...

Awesome Image

Trang thiết bị an toàn

Tất cả người lao động, khi tham gia vào các công việc tại công...

Awesome Image

Chính sách an toàn

  Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thái Nam cam kết về sức...

EnglishTiếng Việt