Button for menue
Hotline: 024.36410356 | Email: info@thainam-tdi.com.vn

  • Trở thành công ty hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp trong vòng 5 năm tới.
  • Trở thành công ty hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa công nghiệp trong vòng 10 năm tới.
  • Nằm trong nhóm 10 công ty lớn nhất trong bảo dưỡng, sữa chữa và quản lý dự án bảo dưỡng tổng thể các nhà máy trong khu vực Đông nam á trong 20 năm tới.
  • Gia nhập nhóm công ty hàng đầu châu Á trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý dự án bảo dưỡng tổng thể các nhà máy công nghiệp.

Tìm kiếm

  • There are no personal favorites defined at the moment.


    • Tuyển dụng

      Chi tiết

© 2017 Designed by INNOCOM

01 / 11