Button for menue
Hotline: 024.36410356 | Email: info@thainam-tdi.com.vn

  • Becoming the leading company in Vietnam in the field of industrial cleaning within the next 5 years.
  • Become the leading company in Vietnam in the field of industrial repair and maintenance within the next 10 years.
  • Nằm trong nhóm 10 công ty lớn nhất trong bảo dưỡng, sữa chữa và quản lý dự án bảo dưỡng tổng thể các nhà máy trong khu vực Đông Nam Á trong 20 năm tới.
  • Gia nhập nhóm công ty hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý dự án bảo dưỡng tổng thể các nhà máy công nghiệp.
 

Tìm kiếm

  • There are no personal favorites defined at the moment.


    • Tuyển dụng

      Chi tiết

© 2017 Designed by INNOCOM

01 / 11