Button for menue
Hotline: 024.36410356 | Email: info@thainam-tdi.com.vn

  • Thái Nam sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ làm sạch công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa tổng thể nhà máy tốt nhất, an toàn nhất, đúng hẹn nhất trên thị trường, để khách hàng được tận hưởng những công nghệ tốt nhất và an toàn nhất trên thế giới, kết hợp với hệ thống quản lý chuyên nghiệp và đẳng cấp.
  • Tạo ra rất nhiều việc làm cho mọi người, trao cho mọi người nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống cả về tài chính và trí tuệ.
  • Luôn luôn ý thức được trách nhiệm xây dựng cộng đồng phồn thịnh, xã hội văn minh và môi trường trong lành.

Tìm kiếm

  • There are no personal favorites defined at the moment.


    • Tuyển dụng

      Chi tiết

© 2017 Designed by INNOCOM

01 / 11