Button for menue
Hotline: 024.36410356 | Email: info@thainam-tdi.com.vn

Thai Nam CompanyCông tyGiá trị cốt lõi

1. An toàn.

An toàn là giá trị ưu tiên hàng đầu với bất cứ công việc nào có sự tham gia của Thái Nam.

2. Chất lượng.

Duy trì chất lượng hoàn hảo cho khách hàng là mục tiêu xuyên suốt và liên tục.

3. Kỷ cương.

Đảm bảo kỷ cương, nề nếp và trách nhiệm với công việc trong mọi lúc và mọi nơi.

4. Lợi ích.

Lợi ích của khách hàng và lợi ích của Thái Nam sẽ luôn song hàng cùng nhau. Thái Nam cam kết sẽ đem lại cho khách hàng những lợi ích cao nhất.

5. Vì cộng đồng.

Hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ trong cộng đồng và trong xã hội. Đóng góp cho sự văn minh và phát triển của con người, cam kết tuyệt đối bảo vệ môi trường.

Tìm kiếm

  • There are no personal favorites defined at the moment.


    • Tuyển dụng

      Chi tiết

© 2017 Designed by INNOCOM

01 / 11